Et varselskudd mot demokratiet vi må ta på alvor

Sist lørdag aksjonerte den nasjonalsosialistiske – populært kalt nazistiske – organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM) i Oslo. Ifølge organisasjonens egen nettside, Frihetskamp, var valget av rute helt bevisst, det var for å følge den samme ruten som den tyske okkupasjonsmakten marsjerte da de inntok Oslo den 9. april 1940.

Disse ble møtt av et delvis aggressivt og delvis forvirret politi. 30 av de 35 aksjonistene som ikke var norske, i hovedsak svenske og danske, ble forvist fra landet. Mediene var i et forutsigbart sjokk over at nasjonalsosiallister hadde en markering i Oslo.

Så hva hadde aktivistene egentlig gjort som utløste sjokket? Hadde de gjort noen lovbrudd? Tja, de hadde ikke varslet politiet i forkant. Noe som i og for seg er et relativt greit argument for å havne i sjokk. Utover det har jeg ikke fått med meg noen lovbrudd.

Problemet er at om de hadde varslet politiet, ville de garantert fått forbud mot aksjonen, da dette har vært praksis i lignende sammenhenger tidligere. Så de valgte heller det de kaller en «lyndemonstrasjon», det vil si å dukke opp fra klar himmel uten varsel.

Ville det hele pågått mer ordnet og fredelig om de heller hadde for vane og fått lov å demonstrere fredelig? I så fall nei, ville det skyldes venstreekstremister som er langt mer voldelige og bråkete enn DNM noen gang har vært. Men det skyver vi lett under teppet, ikke sant?

Jeg har likevel inntrykk av det faktum at DNM ikke varslet demonstrasjonen ikke var den egentlige kimen til sjokket. Hva med de ofte voldelige og blodige såkalte «motdemonstrasjonene» mot SIAN? Er de alltid varslet som demonstrasjon, eller dukker de bare opp i stor flokk og starter volds- og hat-orgiene? Noen som er sjokkerte da?

Problemet for de sjokkerte er ganske enkelt at DNM benyttet seg av paragraf 100 i Norges Grunnlov – loven om ytringsfrihet. Og i den paragrafen står det ingen betingelser om at alle, eller flertallet, må like ytringene, så lenge de ikke bryter med andre lover om vold, trussler osv. Man har selvfølgelig den omstridte paragraf 185 i straffeloven, men den er så defus og sentrert subjektivt, at den er umulig å forholde seg til. Dessuten er DNM er lovlig organisasjon.

Jeg registrerer mange organisasjoner og enkeltpersoner som selv omtrent daglig klager på ytringsfrihetens stadig trangere kår. De sier det er forferdelig at deres meninger skal demoniseres og sensureres, bare fordi noen andre blir krenket og ikke liker ytringene, til tross for at de er lovlige.

Dette må de bare finne seg i, om de selv mener at DNM ikke skal ha rett til å ytre seg offentlig, om det måtte være seg i fora eller i demonstrasjoner på gata. Argumentet fra disse er det samme som fra de som vil sensurere dem selv; de liker ikke det du sier og står for.

Hvis bare én person ikke har ytringsfrihet, så har ikke alle ytringsfrihet.

Jeg har ikke fulgt nasjonalsosialismens utvikling fra 1930-tallet og frem til 2022 med argusøyne, men jeg merker meg at DNM sammen SIAN er de som er mest truet for å bli fratatt sin lovbefestede ytringsfrihet. Og alle som mener at DNM er en trussel for demokratiet og ytringsfriheten, bør høre varselskuddet jalle i trommehinnene når det er nettopp dem som må kjempe mot regimet for ytringsfrihet.

Når det er DNM som må kjempe for ytringsfriheten mot det «demokratiske» regimet, er det et varselskudd mot demokratiet vi må ta på alvor.

Hvis du mener at DNM ikke skal beskyttes av loven om ytringsfrihet fordi du ikke liker det de mener og står for, så må du pent innfinne deg med den samme behandlingen om andre ikke liker det du mener og står for.

Jeg har etter vårt intervju med DMNs Richard Eide fått masse spørsmål om jeg støtter eller tar avstand fra DNM. Svaret er at jeg vet ikke. På grunn av all sensuren, har ikke media – både mainstream og alternative – sluppet DNM tilstrekkelig til ordet for at jeg kan danne meg et bilde av hva dagens nasjonalsosialister i Norge står for i 2022, i forhold til de tyske nasjonalsosialistene på 1930-tallet. Kanskje bør Alternativ Media® be om et dybdeintervju for å få svar.

Og når jeg leser at Rødt-leder i Oslo, Siavash Mobasheri, mener at partiet Demokratene ikke skal ha rett til å ytre seg fritt, men jages bort fra det offentlige rom, er det naturlig å spørre seg; hvilke er den egentlige trusselen mot ytringsfriheten og demokratiet?

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler