Eksempel på arbeid mot tyranniske tendenser som gir håp | Marie Rørvik.

Jeg får regelmessig e-post fra Stop World Control. Denne gangen gav David Sörensen oss en 31 minutters video, The Plan. På slutten presenterer han oss for noe av det arbeidet som foregår i verden nå. Millioner kjemper globalt for menneskerettigheter, inkludert frie medisinske valg. Her er en oppsummering av de som i videoen står opp imot diktaturtendensene:

American Frontline Doctors består av leger, forskere og jurister som står opp imot tyranni ved å forsvare sannhet, håp og frihet. Initiativtaker, Simone Gold, er lege. På deres andre White Coat Summit sa hun at det fremdeles vil forekomme en del desinformasjon og sensur, at den faktisk var blitt verre siden deres forrige møte. Derfor tilbyr de det hun hevder er sannhet på deres hjemmeside AmericanFrontlineDoctors.com. De deler erfaringer med nedstengningene og andre skadelige tiltak, og de vil reetablere et helsebasert fundament (ikke politisk basert) til det beste for fysisk og psykisk helse for hele menneskeheten.

World Doctors Alliance knytter også sammen medisinsk ekspertise på globalt nivå. De oppgir å ha kontakt med 87.000 sykepleiere som ikke vil ha vaksinen. Det er ingen grunn til panikk, ifølge dem. Panikken er skapt av de falske PCR-testene, som viser 89%-94% falskt positive. De tester ikke for COVID-19, og derfor må vi se på det kliniske og slutte å se på testene.

Doctors for Covid Ethics består av leger og forskere fra 30 land.  De sikter på å opprettholde medisinsk etikk, pasientsikkerhet og menneskerettigheter i møte med COVID-19-fenomenet.

Our World Freedom Directory har kontakt med minst 600 organisasjoner som eksponerer det de kaller plandemien. De kjemper for frihet.

Great Barrington Declaration: Som infeksjonsepidemiologer og forskere på offentlig helse har de alvorlige bekymringer når det gjelder konsekvensene av den rådende COVID-19–politikken. De anbefaler en tilnærming de kaller Focused Protection. Da videoen ble lagd hadde de fått 928.000 underskrifter.

Children´s Health Defence ved Robert F. Kennedy jr. er med i kampen mot tyranniet. Boka hans om den virkelige Anthony Fauci har det blitt dokumentar av som viser mye av det korrupte spillet som fremdeles får råde.

Awake Canada har laget en video med sterke advarsler mot COVID-19-vaksinen. Dr. Andrew Kaufman er leder. Han hevder at dette ikke er noen reell pandemi. Det finnes ingen klar definisjon på ny sykdom som det kan testes for eller som har vist seg som årsak til sykdom. Det er derfor heller ikke noe mål for vaksinen. Appell fra flere leger kan sees på awakecanada.org.

Covid Medical Network er nok en gruppe som er bekymra for konsekvensene av nedstengningene. Den er en reaksjon på COVID-19-utbruddene i Australia.

World Freedom Alliance har 4000 leger som brukere i mer enn 22 land. De har med flere jurister, en kommisjonær for menneskerettigheter og en professor fra Universities of International Law. De ønsker flere leger og jurister velkommen.  På deres hjemmeside, worldfreedomalliance.org står det: World Freedom Alliance ble født ut av den store uroen under World Covid-krisen, da vi så behovet for å skape et nettverk av nettverk for å dele beste praksis og til slutt skape en ny verdensorganisasjon forankret i de enkle behovene og naturlige rettighetene som vi alle har og medskape en bedre verden som aldri igjen befinner seg på dette nivået av korrupsjon og organisert kriminalitet som vi ser i verden i dag.

Stop World Control avslutter den videoen med: «Dette er bare noen få eksempler på en verdensomspennende frihetsbevegelse som nettopp har begynt og som vokser i eksplosivt tempo. Menneskeheten reiser seg mot disse globale forbryterne. Det er håp for menneskeheten, men vi må alle bidra med vår del. Vennligst ta kraftig tak. Sammen kan vi gjøre det bedre.

Tyranniet er 100% avhengig av folks uvitenhet. Løsningen er derfor å informere folk rundt oss. Når folk ser hva som virkelig skjer, vil de slutte å samtykke og starte sin motstand. Som hjelp til opplysning legger Stop World Control ut link til gratis nedlasting av det 86 sides dokumentet fra Grand Jury-prosessen: StopWorldControl.com/jury.

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler