Klaus Schwabs høyre hånd: – Verden trenger ikke så mange mennesker.

Er det på tide at menneskeheten kvitter seg med WEF, før WEF kvitter seg med oss?

Av alle globalist-elitiske organisasjoner er kanskje World Economic Forum (WEF) den mest menneskeligforaktelige, med de to super-psykopatene Klaus Schwab og hans høyre hånd, Yuval Noah Harari, i spissen. At WEF ønsker å tynne ut befolkningen i verden er så lite konspirasjonsteori som det går an å bli. Man kan si hva man vil om WEF, men de har en ærlighet og åpenhet om deres sataniske agenda som er både beundringsverdig og skremmende.

Beundringsverdig fordi deres ærlighet står i diagonal kontrast til mellomelitens mentalitet som blindt følger WEFs narrativ om en grønn, rettferdig og fredelig verden, med propagandafraser som «bærekraftig», «grønt skifte» og andre repeterende uttrykk.

Skremmende fordi om man lytter til psykopatene selv, og ikke de som gjennom tenketanker og andre hjernevaskende fora leverer glanspapiret utenfor ondskapen, er det det stikk motsatte av det vi får presentert som er den ekte varen.

I et intervju innrømet Harari at han mener at verden ikke trenger så mange mennesker. Og med «verden» mener han «vi». Og Med «vi» mener han eliten. Og med eliten menes den absolutte toppeliten, hvor hverken Jonas eller Erna er inkludert når det kommer til stykket. De tror de er det selv, men de er ikke det. De er nyttige korrupte idioter – foreløpig.

Harari sier at det store økonomiske spørsmålet i der 21. århundre er hva trenger «vi» mennesker til?», og legger til; «eller i det minste, hvorfor trenger «vi» så mange mennesker?».

Dette bør skremme livskiten av de fleste, og i hvert fall de mRNA-vaksinerte, når vi tenker på hvor intens og hardt nettopp WEF har pushet på for å presse flest mulig til å ta den eksprementelle injeksonen. Er det et kvalitetsstempel for injeksjonen når en organisasjon som mener befolkningstallet skal ned presser intenst på for å få flest mulig av den uønskede populasjonen til å ta den? Jeg bare spør.

De fleste har nå fått med seg at sjefs-psykopaten selv, Klaus Schwab, mistenkelig kort tid etter Covid-sirkuset var i gang, publiserte boken «Covid-19 – the Great Reset». Hvor han beskriver den opphausede pandemien som en glimrende mulighet til å presse gjennom WEFs agenda. Les galskapen selv her.

«Vi trenger bare ikke det store flertallet av befolkningen.»

I deres psykopatiske verden er det de som eier den. Du som leser dette er en pest og plage for verden, eller «oss» sett fra deres synspunkt. Ditt barn og barnebarn det samme – en pest og plage som må utryddes, med mindre du tilhører mellomeliten og de har bruk for deg – så lenge det varer.

Så sent som i August har Harari også uttalt: «Fremtiden handler om å utvikle mer og mer sofistikert teknologi, som kunstig intelligens og bioengineering,» og “ De fleste bidrar ikke med noe til det , bortsett fra kanskje for dataene deres, og hva folk fortsatt gjør som er nyttig. Disse teknologiene vil i økende grad gjøre [mennesker] overflødige og vil gjøre det mulig å erstatte menneskene.»

Brød og sirkus.

For oss vanlige mennesker ses Romerrikets «brød og sirkus» på som en manipulerende og utspekulert metode for å holde folket – eller kveget som WEF ser det som – i sjakk.

For WEF er det heller et lysende prakteksempel.

Hvor Romerriket tilbød sirkus der gladiatorer til massens underholdning drepte hverandre mens man kastet brød til tilskuerne, er WEF mer tilpasset vår tid.

«For øyeblikket er den beste gjetningen at vi bør holde dem fornøyde med rusmidler og dataspill», er hans foreløpige forspeiling.

Teknologi blir den nye religionen.

«Alt som ble lovet av religioner – lykke, rettferdighet og til og med evig liv – vil oppleves her ved hjelp av teknologi og ikke etterlivet,» sa Harari. «Jeg tror at fremtiden tilhører de teknologiske religionene.»

Han bemerket også at teknologi vil en dag «hjelpe» folk til å glemme den virkelige verden, og vil bli brukt som et redskap for mennesker til å forvandle seg til forskjellige typer mennesker.

«Mer spennende enn virkeligheten».

«I fremtiden vil det være veldig enkelt for en person å endre kjønn, eller til og med skape et nytt kjønn. Vi ser det med avatarer,» sa Harari. «Om 30 til 40 år vil det være et 3D-liv som vil være mer spennende enn livet i den virkelige verden, med en økonomi de ikke lenger trenger. I et slikt tilfelle tror jeg ikke at kjønnene slik vi kjenner dem nå og i tusenvis av år vil forbli de samme.»

Foreløpig ser dette til å gå helt etter planen. Avkristningen pågår for fullt, og de som kritiserer det påklistres de mest merkelige og demoniserende merkelapper.

At islam overbeskyttes og blir behandlet som elitens gullunge blant religioner er nok bare et forbigående fenomen. Samholdet blant muslimer rundt deres religion er for sterkt til å angripes nå, men når tiden er inne skal nok de også til avislamiseres til fordel for den nye religionen, satanisk teknologi. Fram til da fungerer muslimer som nyttige redskaper for å fortrenge annen religion. WEF er alle religøses fiende – også muslimer.

Eliten bryr seg ikke ett dugg om muslimer. De bare later som, av nyttige grunner. Bare se hvor overrepresenterte muslimske land er når det kommer til å bli bombet til demokrati – «Vårt demokrati» – det vil si elitens demokrati, ikke vi menneskers demokrati.

Alternativ Media® er nøye med kilder og lever og ånder for sannheten, uansett hvor smertefull og krenkende den kan være. Men er det én kilde vi stoler 100% på, er WEF, deres nettsider og uttalelser. Det er det eneste positive med dem, de er åpne og ærlige om ondsksapen deres, som er pakket inn med et glanspapir som bare ryggløse og bakstreberske journalister, redaktører og politikere ikke har hverken evne eller vilje til å se gjennom.

WEF er den desidert mest troverdige kilden vi har.

WEF sier de ikke trenger mennesker, i alle fall ikke så mange. Men mitt spøsmålt til alle planetens mennesker; Trenger vi mennesker WEF?

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler