Atle Antonsen har sjekket inn på Hotel California | Alternativ Media®

You can check out any time you like, but you can never leave. Bilde Canva/skjermbilde internett.

Atle Antonsen har nettopp sjekket inn på Hotel California. Det er massevis av rom ledige på hotellet, og du kan sjekke inn døgnet rundt, året rundt. Å sjekke inn tar ulikt med tid, alt fra hvilken metode du velger å bruke. Det kan skje i løpet av noen dager, timer, minutter eller sekunder. Man kan sjekke ut – men aldri dra derfra.

Antonsen sjekket inn 23.10.22 via en bar i Oslo, på den kjappeste og mest effektive måten. Han begikk den moderne tids konstruerte og overdimensjonerte dødssynd – å trakasserte et annet menneske på grunn av dets etnisitet. Dette er en rambukk gjennom inngangsdøra på Hotel California. Garantert permanent rom og det som følger med.

Atle har sjekket inn på et hotell hvor han selv har vært en del av personalet. Hotellet har en gjesteliste med personer med merkelapper de aldri blir kvitt. Dette vet vi av bitter erfaring selv. Om noen av mobbe-mediene klistrer på deg en merkelapp som det står rasist, nazist, fascist, homofob og så videre, har du sjekket inn for alltid.

Man blir da i mange tilfeller lovløs, og man kan kaste stein på deg, sparke deg, slå deg og trakassere deg, uten at det får noen rettslige konsekvenser. «Dette har du provosert fram selv». Man får ikke jobb, samtidig som man blir kritisert for å ikke jobbe. Mobben, spesielt den venstre-definerte og godhets-narsisistiske, går inn i en spiral i å overgå hverandre i å ta mest avstand, mobbe hardest og gjøre hotellets gjest mest mulig betydningsløs i all forstand. Dette er personalet på hotellet formet til å gjøre.

Atle har selv vært en del av personalet på Hotell California – nå er han gjest, en evig gjest. Det Antonsen selv har gjort som en del av personalet, får han selv oppleve. Det er det globalistiske politisk korrekte regimet som har designet hotellet, og den mest effektive inngangsnøkkelen er enten rasisme eller såkalt «rasisme».

Om Atle mente det rasistisk eller ikke har ingen betydning i det hele tatt, fordi du kan sjekke inn og ut når du vil, men du kan aldri dra.

Det er selve nøkkelen Atle brukte som er det størte problemet for han. Det er alltid ulike oppfatninger om utseendet til folk. Det er garantert noen som synes jeg er stygg, og kanskje noen er uenige. Det samme kan antas for Sumaya Jirde Ali, at det er delte oppfatninger. La oss si om Antonsen av en eller annen grunn synes hun er stygg. Jeg tror ikke han synes det, men for poenget sin del, la oss si det.

«Du er for stygg til å være her» i steden for «Du er for mørkhudet til å være her», ville fått langt mindre dramatiske konsekvenser. Da hadde han mest sannsynlig unngått rom på Hotel California. Det hele hadde da bare vært en idiotisk oppførsel i fylla som hadde blitt leget med å legge seg flat.

Med logisk tankegang er begge utsagnene like slemme. Man trakasserer, med vilje eller misforstått humor, et menneske for noe de ikke kan gjøre noe med. Ingen har valgt sin etnisitet, og fortjener ikke å bli trakassert på grunnlag av den. Og ingen har valgt sitt utseende, og fortjener heller ikke å bli trakassert for det.

Det er bare det at begrept rasisme er noe hellig i det globalistiske regimets register. Det er like overdimensjonert som det er effektivt. Om man mener at ulike folkeslag har generelt ulike oppfatninger av hvilke verdier som er viktige, og dermed vil store mengder med forflytting av migranter skape disharmoni i en nasjon, er man ifølge det globalistiske regimet en rasist. Selvfølgelig, fordi det bryter mot deres agenda som er å bryte ned nasjonalstater.

Jeg mener bestemt at det er ikke noe verre å trakassere folk på grunnlag av etnisitet, kultur eller livssyn, enn å trakassere noen på grunnlag av utseende. Begge deler er like forkastelige.

Det er bare det at førstnevte inngang til hotellet sementerer igjen alle utganger. Det hjelper ikke å forandre seg, forklare seg eller leve resten av livet med å være så god og oppofrende man kan mot alle som kommer i ens vei. Utgangen er stengt.

Velkommen til Hotel California, Atle!
Vi sees i baren.

– I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
«Relax, » said the night man
«We are programmed to receive
You can check out any time you like
But you can never leave»

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler