Er objektene for destruktive aksjoner tilfeldig valgt? Neppe! | Alternativ Media®

Klima-nrasisitene har en åpenbar vegring mot å grise til og lime seg fast til moderne "kunst".

Dette slo meg plutselig. Hvorfor er det alltid uvurdelig og ekte kunst som er en del av vår ekte norske, nordiske og europeiske identitet som blir gjenstand for destruktive aksjoner fra narsisistiske klimareligiøse idioter, som mener for eksempel at å grise til og gjøre skade på den helt utrolige Vigerlandsparken vil redde planeten fra å brenne opp av hete?

Hvorfor blir ikke den ønskede effekten den samme om de griser til de mest degenererte fargeklumpene på lerreter omkring i statsstøttede gallerier, som er så primitive at en toåring lett kunne gjort etter dem, eller enda verre; at jeg kunne gjort etter dem. De som har sett mine tegninger, eller forsøk på tegninger, forstår hva jeg mener.

Det er to mulige svar på dette:

Svar 1:

Denne bermen er påvirket og/eller finansiert av globalistiske NGOere som har til hensikt å bryte ned europeisk kultur og identitet, bryte ned nasjonalstetene og erstatte de med en global verdensorden hvor ekte identitet er byttet ut med en felles globalistisk identitet av kaos, motsetninger og ufyselighet. Dette være seg identitet i form av tilhørighet til kunst, arkitektur, ideologi eller perverse identiteter til kjønn som enten ikke eksisterer, eller som de ikke er. Som eksempel på siste idioti av identifisering er at man kan bli straffet for å si at menn ikke kan føde barn. Da er vakker og tradisjonell kunst et selvfølgelig mål for destruksjon, på samme måte som Taliban destruerte uønskede buddhistsike statuer i Afghanistan.

Svar 2:

Dette er helt tilfeldig.

Merkelige resonementer.

Argumentene, som jeg oppfatter det, går ut på å eksponere at hvis du blir provosert og sint over at vår kjære Vigerlandspark blir utsatt for hærverk, så bryr du deg ikke om jordkloden blir fullstendig rassert. Det er omtrent dette de hyler fra seg mens de står fastlimet til det ene vakre europeiske kunstverket etter det andre.

Argumentasjonen gir en undertone av at du må synes dette er greit, hvis ikke er du et miljøsvin som er med i konspirasjon som jobber intenst for å rasere planeten. Om du forstår denne type aksjoner og støtter dem, er du god og bidrar med å redde verden. Dette er logikken som det er skremmende mange på den ytre venstresiden går med på.

Merkelige reaksjoner fra merkelige folk.

De godt indoktrinerte miljø-narsisistene på Elon Musks Twitter, adopterer umiddelbart argumentene ordrett. «Om du har mer problemer med at et kunstverk blir tilgriset, enn at jordkloden blir fullstendig ødelagt, har du et problem».

Hvor er sammenhengen? Eivind Trædal – altså han som bor på Elon Musks Twitter, kjører Elon Musks Tesla og er en klima-narsisist uten like – er en av dem som fremstår som forståelsefull for den type aksjoner. Han har i hvert fall ikke ytret noen harme, så vidt jeg har fått med meg.

Jeg regner med full forståelse om jeg tømmer maling over bilen hans og sier at jeg gjør dette for redde nordmenn fra vaksinedød. Og om han har mer problemer med at bilens hans får litt maling på seg, og en meningsmotstander er limet fast på den, enn at mNRA-vaksinen vil drepe tusenvis av nordmenn, da har han et problem.

Det skal sies at han har omtalt, på Twitter (av alle plasser), aksjonene som kontraproduktive. Så kanskje burde en slik aksjon rettes mot de som mer helhjertet støtter kunst-vandalistene.

Er det den veien vi ønsker for debattklimaet i Norge? At man skal male gjenstander og lime seg fast til dem når man skal mene noe?

I tilfelle ja, velg helst noen stygge moderne globalist-gjenstander å rasere.

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler