Lovendring behøves for å få bukt med hvitvasking | Ann Tove Buklev

Jeg så nylig ferdig serien Exit. Jeg regner med de fleste av dere i politikken også har sett den.

En serie bygget på sanne historier og livet i finansverden i Oslo. På slutten av serien forteller de at de hvitvasker penger via advokater. De setter inn penger på klientkontoer, der Økokrim ikke har mulighet til å gå inn og etterforske, og følge pengestrømmen av.

Det fikk meg til å tenke på kjennelsen mot advokatkontoret Thommesen i 2010, der Økokrim ikke kunne gå inn å følge pengestrømmer inn mot skatteparadiser.
Også omtalt på Dagens Næringsliv.
Jeg forsøkte å søke opp kjennelsen fra Høyesterett og Domstolen, men der stod det at siden ikke var å finne, i den link som var lagret.

Seks år etter, kom Panama Paper-saken opp.

«Panama Papers-lekkasjen, er en offentliggjøring av omtrent 11,5 millioner dokumenter som ble lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. Dokumentene, som ble lekket 3. april 2016, viste angivelig at advokatfirmaet hadde bistått et stort antall rike og kjente personer verden over i plassering av penger og eierskap i såkalte skatteparadiser. Dokumentene navngir over 500 banker, 214 000 virksomheter og flere statsoverhoder, politikere og milliardærer, inkludert rundt 200 norske kunder.» (wikipedia)
Det ble plutselig stille rundt Panama Paper-saken. Hvorfor stille, der det burde vært larm?

Slik jeg ser det, så er Høyesterett i Norge i høyeste grad med på denne kriminelle hvitvaskingen av penger, som foregår i finansverden i Norge. Denne hvitvaskingen ville kunne blitt stoppet, hvertfall langt på vei, om loven åpnet for at Økokrim kan etterforske advokaters klientkontoer. Alle vet at det finnes enkelte råtne idivider i alle yrkesprofesjoner. Alle har sin pris, om prisen er høy nok. Hvor høy pris har aktørene i advokatvirksomheter og norske domstoler?
Loven bør endres, slik at Økokrim kan gå inn i advokaters klientkontoer. Det bør vel dere politikere se også, om dere ikke er medvirkende til den storstilte økonomiske kriminaliteten og pengeoverføringer til skatteparadiser fra Norge.

Det er vel betimelig å samtidig rette blikket mot Transocean-saken også, der staten ser ut til å spy ut millioner til aktører, som stadig har navn i offentligheten. Der man samtidig kan se både forsvarere og finansaktører, sammen med politiske statsledere i middagsselskaper på byen som omgangsvenner i private selskap.

Jeg forventer en lovendring, og et justisdepartement som jobber for å stanse den økonomiske kriminaliteten som foregår i toppsjiktet innen finans i Norge, og mellom disse aktører, politikere, og statsmakten ved domstolen.

Norge fremstår gjennomkorrupt! Vet man uten å handle, er man en del av problemet.

Mvh
Ann Tove Buklev

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler