Norske barnehager forbereder seg på terrorangrep? | Alternativ Media®

Foreldre ved en barnehage i Sandefjord kunne den 8. mars fortelle at de ble informert i etterkant at det hadde pågått en såkalt beredskapsøvelse. De undrende barna ble etter hva vi arfarer ikke stresset eller skremt, da de ble ført inn i garderober og bad med beskjed om å sitte musestille.

Min første refleks er å anta at dette er et resultat av at svenske tilstander er i ferd med å bli norske tilstander. Vi har observert at det har pågått harde oppgjør mellom gjenger i Sverige som bedriver importert gjengkriminalitet, og at disse tar mindre og mindre hensyn til omgivelsene når skyting og bombing pågår. Om det er boligstrøk med barnehager som er deres arena for denne importerte og fremmede aktiviteten, viser seg å ikke være så nøye.

Etter spørsmål fra foreldre bekrefter styreren på barnehagen påstander om at slike øvelser har aldri funnet sted tidligere. I et infoskriv til undrende foreldre opplyses det at truslene kan dreie seg om voldelige eller berusede personer, en alvorlig ulykke eller brann rett utenfor barnehagen, forurensing fra fabrikker, flom, steinras, leirskred og oversvømmelser.

Importert utrygghet og fremmed religiøs terror nevnes selvfølgelig ikke. Det er tilsynelatende heller ikke et moment at ISIS har oppfordret sine utsendte migranter til terror mot nettopp denne type «myke mål».

For det første er ingen av disse potensielle truslene som styreren nevnte noen nye fenomener som tilsier at det er derfor disse øvelsene har dukket opp kun nå i nyere tid. For det andre er løsningen å gjemme seg inne i barnehagen totalt idiotisk om det er brann, flom, steinras, leirskred eller oversvømmelse.

Dette er alt helt i tråd med hvordan det globalistiske regimet forventes å møte importerte tilstander. Ikke med å aktivt angripe problemet med umiddelbar deportasjon av elementer som har kun til hensikt å gjøre det tidligere trygge Norge om til et mangfoldig helvete – noe som er akkurat det myndighetene lovet å gjøre med de enkelte råtne egg i kurven før grensene ble åpnet – men å passivt rygge bakover og forberede nordmenn fra barnehagen av på den nye normalen.

Har du virkelig tro på at det er leirskred som er det nye fenomenet i Norge som vekker bekymring hos Utdanninfsdirektoratet (UDIR)?

Dette er informasjonen fra barnehagen:

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler