Joda, faktisk.no, mRNA-vaksinen inneholder grafenoksid | Alternativ Media®

Den amerikanske helseorganisasjonen Food and Drug Administration (FDA) – tilsvarende norske legemiddelverket – bekrefter at Covid-19-vaksinene inneholder grafenoksid. Dette etter at konfidensielle Pfizer-dokumenter ble frigitt etter en amerikansk føderal rettskjennelse.

Manistream media har skutt sin troverdighet nok en gang i foten med å tidligere benektet dette. Og Faktisk.no, som har fremstått som Big Pharmas forlengede PR-arm, har selvføgelig avfeid påstander fra blant andre den sveitsiske forskeren Astrid Stuckelberger, om at de såkalte vaksinene inneholder grafen eller grafenoksid.

Fra Faktisk.no 11.01.22

Her til lands er det de to koronavaksinene fra Moderna og Pfizer som er i vaksineprogrammet. I tillegg tilbys den såkalte Janssen-vaksinen utenom vaksineprogrammet. Ingen av disse står oppført med grafén eller grafénoksid som innhold i Felleskatalogen.

Pfizer har bekreftet til AP News at deres koronavaksine ikke inneholder grafénoksid. Det samme har Moderna gjort i en faktasjekk fra Reuters. Også Health Feedback har faktasjekket og avvist påstanden om at det er grafénoksid i Pfizer-vaksinen.

FDA forsøkte å utsette utgivelsen av sikkerhetsdata om Pfizers Covid-19-vaksine med 75 år, til tross for at de godkjente injeksjonen etter bare 108 dagers sikkerhetsgjennomgang 11. desember 2020. 

Imidlertid saksøkte en gruppe forskere og medisinske forskere FDA under Freedom of Information Act (FOIA) for å tvinge ut hundretusenvis av dokumenter relatert til lisensiering av Pfizer-BioNTech Covid-19-vaksinen. 

Dette har nå vist seg å være sjebnesvangert for Pfizer, MSM og de såkalte «uavhengige faktasjekkerne», som vår egen plageånd, Faktisk.no. Et av de siste dokumentene utgitt av FDA, arkivert som 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf , bekrefter bruken av grafenoksid i produksjonsprosessen av Pfizers Covid-19-vaksine. 

Kunklusjonen av studien er følgende:

Ikke bare avslører dokumentene at sprøytene inneholder grafinoksid, men at grafinoksid faktisk er nødvendig for å produsere vaksinene, fordi det trengs som grunnlag for lipid-nanopartikler. 

Følgende sier Pfizer selv på side 7 avsnitt 3.4 i nevnte dokumenter:

Ifølge finske helsemagasinet Injectionjab forklares grafenoksid slik:

Grafenoksid er en liten partikkel som består av karbon- og oksygenatomer. Den er virkelig liten – så liten at du ikke kan se den med øynene. Men selv om den er liten, kan den være farlig. 

Det er kjent for å være giftig for enkelte celler, og studier har vist at det kan forårsake betennelse og skade på lungene ved innånding. I tillegg er grafenoksid i stand til å trenge inn i blod-hjerne-barrieren, som er en beskyttende biologisk barriere som hindrer skadelige stoffer i å komme inn i hjernen. Dette kan potensielt føre til nevrologiske problemer. 

Immunsystemet oppfatter grafenoksid som om det var et patogen. Når den er injisert, har den tilgang til sentralnervesystemet, noe som kan forårsake lammelser, slag og nevrologiske endringer. 

I tillegg er de langsiktige effektene av eksponering for grafenoksid ennå ikke kjent. Det er svært lite forskningsdata om langtidseffekter av eksponering for grafenoksid hos mennesker, så vi vet ikke hva de potensielle risikoene er. 

Men takket være Pfizers administrering av COVID-vaksinen til milliarder av mennesker, utallige ganger, vil vi finne ut av det over tid. Og dessverre ser både kort- og langtidseffektene ikke bra ut. 

Hvis man virkelig mener alvor med å bekjempe misinformasjon og desinformasjon om de såkalte vaksinene, hvorfor slipper de redaktørstyrte mediene og de kontrollerte faktasjekkerne unna sensuren. Deres løgner kan potensielt drepe millioner og milliarder av mennesker.

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler: