Eksplosjon av innvandrervold blant unge i Finland | Alternativ Media®

I kjølevannet av at ,det en gang så stolte finske folkets, raske tilpassing og underkastelse til globalisme, viser nå statistikk – i likhet med alle andre vestlige land – at antall kriminelle handlinger blant unge med utenlandsk bakgrunn er klart høyere enn blant unge med finsk bakgrunn. Dette ifølge et notat fra det finske innenriksdepartementet, omtalt i Iltalehti.

Blant mindreårige ble det registrert totalt 6.743 voldsforbrytelser hvor de mistenkte er mindreårige. Dette er hele 27% økning fra så kort tid tilbake som 2021. Altså en økning på 1.440 flere forbrytelser på bare ett år.

Les også: «Ungdommer» i innvandrertett bydel truer med å bombe Pride-paraden i Eskilstuna.

I samsvar med andre vestlige lands tendenser var økningen størst i de store byene. Hele 65% økning i Vantaa, 60% i Espoo, 36% i Helsingfors, 77% i Lahti og 53% i Jyväskylä.

Ifølge notatet har kriminelle overgrep mot mindreårige økt konstant siden 2017, med unntak av 2018.

Antallet forbrytelser begått av unge med utenlandsk bakgrunn er høyt.

Det bemerkelsesverdige er at ungdomskriminaliteten har gått generelt ned siden 2011, men nivået av voldskriminalitet, blant den mindreårige aldersgruppen, spesielt blant de under 15 år har økt. Ifølge notatet er voldsforbrytelser mot unge i all hovedsak rettet mot andre unge.

Dette gir logikk med tanke på at det observeres en raskt økende mengde med skrytevideoer på sosiale medier, hvor ikke-vestlige ungdommer morer seg med å banke opp og ydmyke barn og unge tilhørende den etniske opprinnelsesbefolkningen i vestlige land. Dette skjer alltid flere mot en, eller en mot en betydelig fysisk svakere.

Les også: 74% mener at Oslo ikke er en trygg by.

Denne type fornedringsvold, ran og skryting på video bekreftes i notatet, hvor det er registrert at det brukes slag og spark – og ved en av seks tilfeller brukes det skarpe våpen.

Notatet røper en jevn stigning blant unge med utenlandsk bakgrunn sammenlignet med unge med finsk bakgrunn. Antallet er 2,8 ganger høyere blant unge med utenlandsk bakgrunn.

Siden denne informasjonen er publiset av finske redaktørstyrte Iltaethi, skyldes det sedvanlig på språkproblemer og andre standard bortforklaringer.

De er andregenerasjons innvandrere.

Når det gjelder gategjenger har de fleste innvandrerbakgrunn, men verdt å legge merke til at dette dreier seg for det meste om annengenerasjons innvandrere. Og dermed ser Alternativ Media® det slik at ikke bare er forsøk på integrering for å løse problemene nytteløst, men det ser nesten ut til – om alle milliardene brukt til integrering har noen effekt – at det er oppnådd motsatt av angivelig ønsket effekt.

Notatet inneholder likevel ingredienser som formaner om å fortsette i det samme mislykkede spor, men bare enda mer av samme ubrukelige medisin.

Konklusjonen som tegnes i notatet, slik vi ser det, er at som vanlig har ikke masseinnvandringen noen skyld i dette, men at det er finnene selv som ikke har vært flinke nok med de tungdrevne, kostbare og nytteløse forsøkene på å integrere en ny befolkning.