Rødt-studentleder, Henrik Madsen, gikk til angrep på ung kvinne under 1. Mai tog i Bergen

Helt uprovosert gikk leder for Rødt studentlag i Bergen, Henrik Madsen, fysisk til angrep på fredelige mennesker, deriblant en ung kvinne, under starten av 1….

Annonser
Les mer... Rødt-studentleder, Henrik Madsen, gikk til angrep på ung kvinne under 1. Mai tog i Bergen