Rødt-studentleder, Henrik Madsen, gikk til angrep på ung kvinne under 1. Mai tog i Bergen

Helt uprovosert gikk leder for Rødt studentlag i Bergen, Henrik Madsen, fysisk til angrep på fredelige mennesker, deriblant en ung kvinne, under starten av 1. Mai toget i Bergen.

Øyevitner forklarer at Madsen kom fortørnet bort til gruppen av Alliansen-supportere og krevde høylytt at de ikke fikk være med i 1. Mai toget når de rullet ut flaggene sine. Deretter gikk han fysisk til angrep på en kvinnelig alliansen-supporter som holdt et av Alliansen sine flagg. Kvinnen ble skubbet tilbake og flagget ødelagt. En av de mannlige Alliansen-supporterene gikk imellom Madsen for å beskytte kvinnen og fikk skjorten sin revet opp.

Henrik Madsen

Er dette en type oppførsel som man skal akseptere fra en ungdomsleder i et politisk parti? Spørsmålet er om Rødt kommer til å ta et internt oppgjør med denne lederen, eller om de stilltiende kommer til å akseptere slik ukultur.

Er det slik at Rødt kommer til å akseptere bruk av verbal og fysisk vold for å presse ut andre partier fra en fri og åpen arena?

Alliansen ser veldig alvorlig på saken og sier at de kommer til å ta dette videre til politiet og vurderer nå politianmeldelse for legemsfornærmelse og skade av eiendom.

I tillegg til leder for Rødt studentlag i Bergen og kontrollkomité-medlem for Rød Ungdom er Henrik Madsen også sentralstyremedlem i Ungdom mot EU.

Alliansen hadde møtt opp under parolen «Stopp sosial dumping! Ut av EØS!» men dette var tydligvis ikke velkommen i 1. Mai toget av Madsen.