Sjefen for et globalistregime, som til stadighet trygler om at flest mulig, og helst alle bør teste seg […]