Artikkel hentet fra: Politiet.no KRIMINALITET – Mandag 15. januar: Hålogaland lagmannsrett har i dag behandlet og forkastet anken […]