Etterforskning av sedelighetssak fortsetter

Tidligere fiskeriminister Svein H. Ludvigsen etterforskes for sedelighetssak

Artikkel hentet fra: Politiet.no

KRIMINALITET – Mandag 15. januar: Hålogaland lagmannsrett har i dag behandlet og forkastet anken over varetektsfengsling for den siktede i sedelighetssaken som er under etterforskning i Troms politidistrikt.

Når det gjelder de ikke identifiserte fornærmede som politiet tidligere har omtalt, finner lagmannsretten i likhet med tingretten at det på nåværende tidspunkt ikke er skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold ovenfor disse. Lagmannsretten finner at det foreligger slik bevisforspillelsesfare knyttet til den opprinnelige delen av siktelsen, at fengsling er nødvendig.

Eventuelle henvendelser om å utlevere kjennelsen må rettes til Hålogaland lagmannsrett.

Politiet har gjennom dagen fått inn ytterligere noen tips i saken.

Kripos kommer til Tromsø og starter sin bistand tirsdag.

Politiet har utover dette ikke noe nytt å melde om etterforskningen i saken.

Torsdag 11. januar: Forlenget fengsling i sedelighetssak. Politiet i Tromsø har i dag fått medhold i varetektsfengsling i fire nye uker for den siktede mannen i den pågående sedelighetssaken.

Bakgrunn for forlenget varetekt er bevisforspillelsesfare og behov for mer tid til å gjennomgå beslaglagt materiale og gjennomføre avhør.

Siktelsen mot mannen omfatter en navngitt mann som fornærmet, og er utvidet til å omfatte flere mulige fornærmede. Pr. nå har ikke etterforskningen avdekket hvor mange, eller identitet, på de mulige fornærmede.

Siktelsen i nåværende sak omfatter tidsrom over flere år. Den navngitte fornærmede er en mann, forholdene som etterforskes har skjedd etter fylte 16 år.

Siktelsen er konkretisert i forhold til straffebud:

Straffeloven (1902) § 193 første ledd
for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold

og straffeloven (2005) § 295
for å ha skaffet seg seksuell omgang ved
a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller
c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon

Politiet gjør også undersøkelser for å se om det er grunnlag for å gjenåpne tidligere straffesak fra 2015/16 med lignende forhold og samme siktet mann.

Torsdag 11. januar: Politiet i Tromsø har begjært forlenget fengsling i sedelighetssak, i fire uker, på grunn av bevisforspillelsesfare.

Onsdag 10. januar: Etterforskningen fortsetter i dag med gjennomgang av beslag i saken. Fengslingsfristen går ut i morgen, torsdag, kl. 16.00, og politiet har ikke tatt stilling om det skal begjæres videre varetektsfengsling.

Tirsdag 9. januar: – Politiet jobber med gjennomgang av beslag, analyse og avhør. Det er ikke tatt stilling til ev. videre varetektsfengsling, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon.

Mandag 8. januar: Etterforskning av saken fortsetter, men politiet har ikke nye opplysninger i dag:
– Vi etterforsker saken videre, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si noe mer om saken, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon.

Sist fredag bekreftet stasjonssjefen at politiet har innledet etterforskning etter følgende straffebud:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

 

En mann er siktet i saken. Han ble varetektsfengslet i kjennelse fra Nord-Troms tingrett sist torsdag, i en uke med brev- og besøkskontroll.

Kilde: Politiet.no