For omtrent ett år siden oppdaget forskere gjentatte tilfeller av de såkalte Fast Radio Bursts (FRBs). Noen mente […]