Roboten «Al algoritmer» har registrert 72 nye utbrudd av radiosignaler fra en ukjent kilde i universet.

For omtrent ett år siden oppdaget forskere gjentatte tilfeller av de såkalte Fast Radio Bursts (FRBs). Noen mente disse utbruddene med radiosignaler kunne stamme fra en avansert utenomjordisk sivilisasjon – noe som selvfølgelig genererte debatt og delte meninger. Nå har forskere brukt en metode omtalt som «Al Aglotithm», som er en data-robot som har bidratt til å oppdage 72 nye FRBs som peker i retning vår planet og fra det samme området i universet som fjorårets registreringer stammet fra.

Det er nå omtrent ett år siden forskerne oppdaget en serie med glimt av radiosignaler fra det omtalte området i universet de kaller FRB 121102, noe som da utløste glødende debatter og engasjement fra ulike leire og med ulike meninger og tilnærming til splittede konklusjoner. Opptakene av signalene den gang var ikke de første av den typen, men dette er opptak med gjentatte og repeterende signaler.

Selvfølgelig er de naturlige forklaringene mange, som energien fra et svart hull som blir strålet ut, en pulserende neutronstjerne eller en magnetar, altså en neutronstjerne med et ekstremt kraftig magnetfelt. Men svaret veldig mange nok hadde ønsket seg, var nok at dette viste seg å være signaler som stammet fra en fjern og avansert utenomjordisk sivilisasjon, eller at dette var laserstråler ment til å drive frem fremmede romskip.

Selv om det sistnevnte alternativ antagelig er mer en ønsketenking fra sci-fi entusiaster, da det etter ett år med forskning ikke foreligger noen bevis eller indikasjoner for at det medfører riktighet, må vi huske på at vi mennesker på vår planet er nettopp nå i ferd med å utforske slike muligheter for effektiv fremdrift av romskip over svært lange avstander. Et program som heter Breakthrougt Initiative, som er støttet og finansiert av den russiske milliardæren Yuri Milner og den nå avdøde Stephen Hawkins, har som mål og utvikle solseil som fanger opp solstråler som et vanlig segl fanger opp vind, for å drive et fartøy fremover. I tillegg til solstrålene er det ment å skytes ut laserstråler fra jorda, eller fra en satelitt i bane, for å frembringe en enda større fart gjennom universets vakuum. Om dette lykkes, ville vi da skapt vår egen FRB, og da ville kanskje fremmede sivilisasjoners oppfanging av den oppfattes på den samme måte som vi oppfattet signalene fra FRB 121102.

Det var nettopp dette programmets søsterprosjekt, Breakthrough Listen, som begynte å ta i bruk en algoritme, kjent som et convolutional neutralt netverk, for å finne flere utbrudd av de interessante signalene. Men i stedet for å bruke masse ressurser på nye og dyre prosjekt for å observere og rette teleskoper tilbake til FRB 121102, ba de heller «AI algorithm» om å skanne allerede eksisterende data fra tidligere observeringer for å avsløre uoppdaget og viktige data, noe som skulle vise seg å bli en stor suksess.

Noen vil kanskje spørre seg om hvorfor ikke vitenskapsmenn og astronomer ikke selv hadde greid å oppdage de data som «Al» gjorde. Det høres kanskje enkelt ut, men når det er snakk om å gå igjennom 400 terrabytes, er dette en oppgave som kun «Al Algorithm» kan løse, ifølge Pete Worden, Executive director for Breakthrough Initiatives.

Roboten «Al Algorithm» fant 72 nye tilfeller utover de 21 opprinnelige opptak av FRBs. Og det som gjør disse funnene så fascinerende er at signalene ikke dukker opp i regelmessige eller forutsigbare rytmer, som en systematisk roterende stjerne eller noe som sirkulerer rundt en stjerne ville gjort. Isteden er det svigninger i signalene. Noen ganger er FRB 121102 stille, og noen ganger helt manisk.

Kilde: Gaia.com.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.