Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i 1994 i forbindelse med Dearborn.

Kriminelle anklager:  Kathleen Dickson;  leverte en klage til ; Department of Justice (USDOJ) i 2003 .  Hvor beskriver hvordan: Definisjonen for sykdom utløst av borrelia ble…

Annonser
Les mer... Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i 1994 i forbindelse med Dearborn.