Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i 1994 i forbindelse med Dearborn.

Kriminelle anklager: 
Kathleen Dickson;  leverte en klage til ; Department of Justice (USDOJ) i 2003 .  Hvor beskriver hvordan: Definisjonen for sykdom utløst av borrelia ble endra i forbindelse med en konsensus konferanse i DEARBORN i USA.

Dette er en RICO klage:  RICO stårfor Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act . En amerikansk føderal lov som gir utvidet straff for kriminelle handlinger  utført i forbindelse med en kriminell organisasjon.

Kathleen Dickson fikk arkivert klagen i 2003. Saken endte i 2006 i et søksmål hvor ADLF OG IDSA. De ble kalt Gangstere.

De kriminelle handlingene var et stunt begått av regjeringens tjenestemenn, akademiske forskere fra prestisjetunge institusjoner og deres velstående støttespillere. Det er viktig å vite at de kriminelle eier patenter og på annen måte hadde intensjoner om å tjene på å omdefinere sykdommen og kaste store deler av de rammede ut av definisjonen.

De kriminelle forholdene omtales gjerne som; LymeCryme, CrymeDisease eller kort og godt Dearborn. 

1.Bakgrunnen:

I 1994 ble det arrangert en konsensus konferanse for å lage retningslinjer for LYME DISEASE . Konferansen ble holdt i  DEARBORN i USA .

Det var økonomiske interesser for å få innført en vaksine mot » kronisk borreliose» eller LYME DISEASE som sykdommen omtales i USA. De som var involvert i de kriminelle handlingene er :  (ALDF, Mayo Clinic, Yale’s L2 Diagnostics, Corixa, Imugen, SmithKline) viste helt åpenbart at  OspA  » vaksinen» patentert av Yale University (5,747,294). ville føre til immunundertrykking.

Vaksinen ble stanset etter innrapporteringer av bivirkninger: Blowing the Whistle at the FDA, Jan 2001, exposing Dearborn and how OspA causes immunosuppression rather than, «was a vaccine.»

CDC-offiseren Barbera Johnson eier fem patenter med SmithKline som er produsenten av denne vaksinen ( LYMErix) . En av hennes patenter fra 1992 – 93 forklarer at det er to forskjellige utfall av OspA – eksponering.  OspA ble dyrket frem fra borrelia og  brukt i vaksinen og viste gjennom vaksinen at OspA er sykdomsfremkallende.

Den ene varianten av sykdommen er en HLA – koblet ( genetisk) overfølsomhet, eller allergisk, leddgikt knerespons ( 15 %) De er disponert til å danne mye antistoffer og får en autoimmun respons;

og de andre er de som ikke fanges opp og ender med «post sepsis immunundertrykkende» respons . Dette gjelder ( 85%) som pasienter reffererer til som «LYME DISEASE» og er de som danner en AIDS OG kreft lignende sykdom.

Skjermbilde 2018-11-16 kl. 00.10.19

Allen Steere  publiserte i 1992 – 1993 forskning i Europa hvor han:

1) utviklet diagnostisk testing som utelot OspA og OspB til tross for at de var svært immunogene, primære diagnostiske antigener

2) la til en ELISA som brukes som en «screening» test for å utelukke nevrologiske eller immun- undertrykte fra diagnose.

Dette var i direkte motsetning til hans egen forskning fra 1986 som var grunnlaget for den originale 1990- definisjon på sykdommen, og angav også at bare Western blot-bandet 41 (flagellin) var nødvendig for å diagnostisere » kronisk borreliose»

Derfor kan man bruke de kriminelles egne ord og forskning for å BELYSE de kriminelle forholdene.

Se bildene av Western blot-striper fra klagen innlevert i 2003: 

Skjermbilde 2018-11-15 kl. 15.04.58
Bildet er av Western blot-tegneserier fra klagen innlevert av Kathleen Dickson i 2003 til justisdepartementet. Historiske bilder av en av tidenes verste kriminelle handlinger.

De to stripene til venstre representerer nevro-LYME-pasienter i de syv senterene i hver stripe, med de ytre banene som er positive kontroller. Det er lett å se av de få mørkede områdene i de to søylene for de 85 %, at nevro-Lyme-pasientene har lite eller ikke noe-antistoffrespons. Disse er representerer genetisk disposisjon for 85% av befolkningen. DE FANGES IKKE OPP FOR SIN SYKDOM!!

Stripen til høyre viser en mye mørkere konsentrasjon av antistoffer i blodet av 15% av befolkningen som er genetisk utsatt for en leddgikt eller overfølsomhetsrespons.

FØR  DEARBORN konferansen ble alle inkludert i definisjonen av sykdommen » Lyme Disease «( » kronisk borreliose»)

Etter » Dearborn ble bare de til høyre på bildet ( De tilfellene som utvikler leddgikt i kne) vurdert positivt.

2.Oppsummering og Kilder :

TruthCures kriminelle anklager viser i detaljer hvem som var involvert, hva de gjorde, når, hvor, hvorfor de gjorde dette – fult sitert med publisert forskning ( i stor grad av gjerningsmennene selv). I en rettsprosess kan vi bare spørre: 

Publiserte du dette?, Publiserte du dette?, Publiserte du dette? De kan ikke forsvare seg med at de har misforstått alle aspektene rundt dette når de gjorde nærmest en 180 graders vending i forbindelse med Dearborn konferansen.

Det er utarbeidet en nøyaktig og detaljert tidslinje. for de historiske hendelsene av de kriminelle forholdene. TruthCure´s KEY to the RICO Files. Tidslinjen forteller hva de   kriminelle aktørene uttalte FØR og ETTER at de endret definisjonen av sykdommen.

TruthCures ble dannet i 2015 og er en grasrot bevegelse som jobber for å få de kriminelle anklagede rettsforfulgt. Bevisene er massive og de kan leses som en bok.

3.Bakgrunnsinfo og Kilder;

Les gjerne disse sakene i samme » åndedrag» ; 

Finsk forskning støter forfulgt varsler som ble fengslet, fratatt sine barn og dømt til tvungen psykiatrisk behandling. 

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her. 

Husk klikk linker i teksten.
Kapittel 1, 2 og 3 som er de mest toneangivende.

Kilder:

The Criminal Charges Sheets – this is actually a book; you can also find it here:      truthcures.org/charge-sheets

1. ALDF-CDC «Enterprise» (read «RICO») Conspires to Defraud USA in Dearborn-Vaccine Scam; see how next, in the subsequent charge sheet on patents, the very people who falsified the testing are the ones who own the patents for the bogus vaccines and test kit products:

2. Lyme Disease Patents owned by the Dearborn scammers, CDC officers, Yale in association with Corixa, Mayo Clinic and Imugen. Leaving OspA and B out of the Dearborn standard was intended to facilitate a monopoly on post-LYMErix approval on blood testing for all vectior-borne disease:

3. Lyme Disease Biomarkers, as compared to scientifically invalid psychiatric check lists. These biomarkers were identified by the very people who later said Lyme was not even a disease, and who are the same people who own the vaccine patents and falsified the testing at Dearborn:

4. The Primers (DNA, RNA) Shell Game; the very people who own all the patents and falsified the testing for Lyme in order to falsify the outcomes of those bogus products, use the wrong DNA to not-find Lyme or other spirochetes in humans, while using the correct DNA to patent borrelia-specific DNA; no biofilms.

5. Occam’s Razor — Or,
If it quacks like a duck, it must be Epstein-Barr/post-sepsis syndrome (as the REAL «Great Imitator»):

6. The Common Mechanisms of Fungal-Viral Damage in CFIDS, Vaccines-Autism, and «Chronic Lyme»/ New Great Imitator, per the CDC, NIH and IDSA; This paper reveals the CDC’s own data on what Lyme and CFIDS are, and how immunosuppression-via-fungal contamination also explains the failed childhood vaccines, giving children the very viruses the vaccines are intended to prevent (with resultant encephalitis):

7. Simon Wessely and the abuse of Gulf War veterans, Justina Pelletier and 21st century witch trials; with scientifically valid evidence for real illness, a vast majority of post-sepsis and vaccine injured are slandered and libeled with invalid psychiatric terminology:

8. The State of Connecticut and Yale Assaulted Czech Children with a known fake vaccine (OspA or LYMErix) just to see how serious would be the adverse events.

9.  New-  About how the OspA vaccines were never shown to prevent spirochetes, this was all research fraud.

Alt i en pdf, HERE