Har Norge alltid vært et multikulturelt samfunn slik venstresiden hevder?

Ett hav venstresidens argumenter for det multi-kulturelt samfunnet er at Norge ALTID har vært mulit-kulturelt og at uten å være multi-kulturelt så vil vi ikke…

Annonser
Les mer... Har Norge alltid vært et multikulturelt samfunn slik venstresiden hevder?