Artikkel hentet fra: Politiet.no En ny beredskapsavtale med Redningsselskapet gir politiet mulighet til å benytte seg av 50 […]