Formelt samarbeid mellom politi og sikkerhetsbransjen

Foto: Wemunn Aabø

Artikkel hentet fra Politiet.no/
Foto: W
emunn Aabø

SAMFUNN – Politi og vektere skal samarbeide tettere om å forebygge kriminalitet og opprettholde ro og orden. Det er klart etter at Politidirektoratet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i dag undertegnet en samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen.

Avtalen ble undertegnet av NHO-direktør Kristin Skogen Lund og politidirektør Odd Reidar Humlegård. Formålet med avtalen er primært å sikre at politi og vektere samhandler for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Samarbeid med andre aktører, både offentlige og private, er en viktig del av politiets virksomhet.

– Politiet har lang erfaring med å samarbeide med sikkerhetsbransjen i Norge. Med den nye avtalen vil samarbeidet bli formalisert, og ansvar, roller og oppgaver vil forhåpentligvis bli tydeligere både i det daglige og i forbindelse med større hendelser, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Lokale avtaler

Avtalen som er signert er en intensjonsavtale. Den legger opp til at politidistriktene skal inngå lokale avtaler med sikkerhetsbransjen. Avtalen innebærer ikke nye fullmakter til bransjen. Vekterne skal ikke gjøre politiarbeid. – Det skal fortsatt politiet, men vekterne skal bidra til at vi politiet kan gjøre vår jobb bedre, sier Humlegård.

I dag er det omtrent like mange ansatte i sikkerhetsbransjen som politiansatte. Vektere og vakter er der folk ferdes, og sitter derfor på god kunnskap. I praksis skal politiet og sikkerhetsbransjen involvere hverandre i aktuelle planer, i, øvelser, evaluering og læring. Avtalen skal sikre kjennskap til aktørenes virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering.

God ressursutnyttelse

– Det er både riktig og viktig at dette samarbeidet videreutvikles, formaliseres og innføres i alle landets politidistrikter, sier politidirektøren. Selv om avtalen er undertegnet med NHO ekskluderer det ikke sikkerhetsfirmaer som står utenfor organisasjonen.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund sier at avtalen bunner i et felles ønske om å forebygge kriminalitet, og opprettholde ro og orden.

– Offentlig privat samarbeid gir god ressursutnyttelse. Sikkerhetsbransjen skal ikke gå politiet i næringen, men samarbeide på en god måte. Jeg er sikker på at politiet møter en topp motivert bransje, sier hun.

Kilde: Politiet.no