Gjenopptakelse av USAs egenproduksjon av plutonium-238 har ført til at NASA har revurdert bruken av kjernefysisk energi for […]