Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017

KRIMINALITET – Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016. Returtallet henger…

Annonser
Les mer... Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017