Roboten «Al algoritmer» har registrert 72 nye utbrudd av radiosignaler fra en ukjent kilde i universet.

For omtrent ett år siden oppdaget forskere gjentatte tilfeller av de såkalte Fast Radio Bursts (FRBs). Noen mente disse utbruddene med radiosignaler kunne stamme fra en…

Annonser
Les mer... Roboten «Al algoritmer» har registrert 72 nye utbrudd av radiosignaler fra en ukjent kilde i universet.