Vi får til stadighet kommentarer og spørsmål i kommentarfeltene og på innboks som dreier seg rundt påstander om […]