Så langt vi har kunne fange opp er det, med unntak av Journalisten, Document og Akroma, fullstendig medietaushet […]