Medietaushet om fyll, sex og voldtekt i TV2s nyhetsredaksjon.

Så langt vi har kunne fange opp er det, med unntak av Journalisten, Document og Akroma, fullstendig medietaushet om skandalen rundt TV2s nyhetsredaksjon. Ifølge vitne og TV2-reporter, Lars Joakim Skarvøy, er TV2s nyhetsredaksjon et grenseløst miljø preget av hard festing og et temmelig liberalt forhold til sex. Dette kom fram under rettergangen mot den tiltalte som omtales som en profilert tidligere TV2-journalist. Den til nå ikke navngitte journalisten er tiltalt for voldtekt av en kvinnelig kollega.

Ifølge tiltalen skal voldtekten ha skjedd i februar i fjor. Det er opp til hver enkelt å trekke sine egne konklusjoner over hvorfor tiltalte sluttet i jobben to måneder senere uten noen offisiell forklaring.

Påstand om fire år og tre måneders ubetinget fengsel.

Voldtekten skal ha skjedd på et nachspiel hjemme hos den kvinnelige kollegaen etter en fest med flere kolleger. Aktor Asbjørg Lykkjen har i dag fredag 14. oktober lagt ned påstand om fire å og tre måneders ubetinget fengsel. I tillegg mener bistandsadvokaten at retten bør pålegge den tiltalte å betale fornærmede 220.000 kroner i erstatning.

TV2-journalisten er tiltalt etter straffelovens paragraf 291, for «seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen». Tiltalte benekter at han har gjort noe straffbart.

– Et «grenseløst» miljø i nyhetsredaksjonen, preget av hard festing og et temmelig liberalt forhold til sex.

Vitne og reporter for TV2-Nyheter, Lars Joakim Skarvøys beskrivelse av miljøet og holdningene i TV2s nyhetsredaksjon gir inntrykk av en nyhetsredaksjon og et arbeidsmiljø bestående av totalt mangel på moral, hvor hard fyll og sex preger denne redaktørstyrte organisasjonen.

Skarvøy begynte i TV2 i oktober 2020, og var overrasket over drikkekulturen på sin nye arbeidsplass, i forhold til han var vant med i VG hvor han hadde jobbet i ni år.

Skarvøy ble også spurt om hvilke holdninger som preger arbeidgiver (TV2).

– Da jeg begynte i TV 2, stod det et tappetårn midt i redaksjonslokalet, det reagerte jeg på. Jeg tror det stod igjen fra en tidligere fest, men jeg mente det gav et veldig uheldig signal å ha det stående der.

Han tok opp disse problemene flere ganger med sine ledere, for han var bekymret for at unge vikarer og praktikanter skulle føle et fest- og drikkepress for å være en del av gjengen.

Det tok flere måneder før tappetårnet omsider ble fjernet fra redaksjonen. Skarvøy kunne også berette om et møterom hvor det var plassert en del alkohol. Han varslet også om dette, men også det tok det lang tid før det ble gjort noe med.

Ifølge Document ble Skarvøy spurt av tiltaltes forsvarer Mette Yvonne Larsen: – Vi har hørt flere kvinner som jobber i TV 2 forklare seg her i retten, som sier sånn: – Jeg ble veldig full, jeg ble veldig full, jeg ble veldig full. Hvilket inntrykk fikk du, drakk man seg full på fest?

– Jeg var veldig lite med på de festene, jeg var med på én, og der opplevde jeg at folk var veldig beruset. De drikker mye, og jeg synes det ble noe grenseløst over det blant enkelte. Blant annet hos (tiltalte), sa Skarvøy.

Tiltalte bekrefter upassende fyll- og sexkultur.

Tiltalte forklarte seg om mye alkohol og det han beskriver som «fuktige fester» i mediehuset. Ifølge tiltalte var tafsing og sjekking langt fra uvanlig på disse festene, hverken fra ham selv eller andre kolleger.

Kommentar:

For oss som har observert de redaktørstyrte regimevennlige mediene er disse sjokkerende avsløringene langt ifra noen overraskelse. For å kunne leve med å formidle globalistisk propaganda og de løgnene det nødvendigvis medfører seg, kan man ganske enkelt ikke være et normalt anstendig menneske med moralen i behold.

Det man kan spørre seg om er hvorfor mediene, med unntak av de tre nevnte, er bom stille rundt denne sjokkrende saken. En voldtekt kan selvsagt skje i engengstilfeller på alle arbeidsplasser, så det er ikke voldtekten i sin avskyelighet i seg selv som er en særegen nyhet.

Det som er det graverende er at dette skjer i en nyhetsredaksjon som lever av å moralisere andre. De har bidratt til å generere hat og hets mot medmennesker som har vegret seg mot den ekspremintelle injeksjonen. De har vært med på å hause opp stemningen foran den ene meningsløse krigen etter den andre. De er de politisk korrekte – de er de gode.

Er det medietaushet fordi dette er en gjennomgående holdning hos de fleste av de andre redaktørstyrte regimevennlige mediene? Har journalister, reportere og redaktører sine egne svin på skogen de er livredde for at skal slite seg løs?

Er de stive av skrekk og sitter stille i båten med store livredde øyne?

Taler stillheten for seg selv?

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler