Det svenske globalist-feministiske regimet har på oppfordring fra deres herrer i EU besluttet å stoppe alle «ikke-nødvendige» reiser […]