Asylsøkere får komme inn, tross Norges «stengte grenser».

Til tross for at Solberg-regimet ønsker å gi inntrykk av at det har tatt kontroll over grensene og har generert overskrifter som «Nå stopper politiet dem uten gyldig opphold» – som ett av flere nødvendige grep for å beskytte borgerne mot smittefare for korona – er det ikke uventet èn hellig gruppe – som er hevet over nordmenn og norske statsborgeres liv og helse det gjøres unntak for; asylsøkere.

For to dager siden, jeg har ikke registrert endringer i skrivende stund, kunne vi lese at Solberg-regimet har tatt et etterlengtet nasjonalt grep over våre grenser. Både Politiet og Heimevernet skal nå sørge for å gjennomføre omfattende kontroll. Politiet vil avvise de uten lovlig opphold. Nordmenn på vei hjem fra opphold i utlandet vil bli informert om karantenebestemmelser. Og fra i går måtte også de som hadde reist i Finland og Sverige gå i karantene.

De uten lovlig oppholdstillatelse vil bli avvist. Alt dette altså som en rekke av flere ekstraordinære tiltak for å begrense smitte av Korona blant det norske folk.

For èn gang skyld får vi oppleve et glimt av sunn nasjonal tankegang, fremfor de tidligere globalistiske, og nå beviselig feilaktige, påstander om at «det er umulig å stenge grensene i dagens globalistiske verden som vi lever i».

Mange føler en stolthet og en befriende bris av nasjonal omsorg og fornuft. Aldri er noe så galt at det ikke er godt for noe, og kanskje vil Korona-angsten fremkalle at regimet vil bli preget av dette og bevege seg i det minste noen befriende steg vekk fra globalismens destruktive galskap.

Migrasjonen og masseinnvandringen blir satt på vent, i det minste en liten periode?

Tiltakene vil helt sikkert bidra til å begrense smitten. Men selvfølgelig er det spesielt èn gruppe som for Solberg-regimet er mer hellig og hevet over norske borgeres ve og vel; asylsøkere.

I en NRK-artikkel som oser av besluttsomhet og nasjonal fornuft, er det midt inni alle ordene, med hviskende stemme, plantet en bitteliten bisetning med 19 ord og et punktum; Det er dessuten laget et unntak for asylsøkere slik at de kan søke asyl selv om det er grensekontroll.

Altså, det foregår på spreng det som omtales for en «nasjonal dugnad», hvor alle nordmenn på en eller flere måter får begrenset sin frihet, i form av karantene, isolasjon, stengte treningssentre, stengte restauranter, tilnærmet null urbant uteliv, begrenset sosial omgang, strikte hygienerutiner både hjemme og jobb/skole, hyttenekt, ikkeeksisterende utenlandsreiser, minimumsavstander til hverandre fysisk, eller et svært begrenset sosialt liv.

Omtrent alle mulige tiltak som kan tenkes i fredstid er pålagt nordmenn. Til og med våre grenser er stengt for utlendinger uten gyldig opphold i Norge.

Men innsiget av asylsøkere greier ikke regimet engang i denne stund å stoppe eller begrense. Argumentasjonen som fremstår som unntatt fra offentligheten, bygger mest sannsynlig på påtvungne anti-norske globalistiske traktater som Dublin-avtalen, den såkalte Marrakech-avtalen og andre destruktive elementer.

Det er tydeligvis opp til hvert enkelt land å tolke slike avtaler og traktater som de vil, da praksis fra land til land varierer. Nederland for eksempel, har nå stengt sine grenser, også for asylsøkere. Så hvorfor kan ikke Solberg-regimet gjøre det samme?

Det snakkes hele tiden om at de strenge restriksjonene og tiltakene er helt nødvendige for å berge liv. Ja, jo oftere disse tiltakene neglisjeres, jo flere nordmenn vil dø. Målet er gjentatte ganger sagt å være å sørge for at færrest mulig av landet borgere blir syke samtidig. For om tilfellene av Korona-smittede komprimeres innenfor er for kort periode, sprenges helsevesenets kapasitet, og mange vil måtte greie seg uten den livsviktige behandlingen, noe som potensielt kan ta flere liv.

Les også: Tio corona smittade asylsökare bekräftade vid tyska gränsen.

Det er ikke usannsynlig at flere av de asylsøkerne som ankommer Norge under den tiden som er mest anstrengende for vårt helsevesen, kan være smittet av Korona, og dermed ytterligere belaste et allerede overbelastet helsevesen. Andre utlendinger blir avvist ved grensen, mens disse slippes inn som potensielle smittespredere. Og uansett vil det bli brukt ressurser på å sette dem i karantene, muligens uten noen helhjertet bevoktning, i et land som allerede vil bruke mest sannsynlig årevis på å komme seg økonomisk etter de brutale kostnadene som Korona-angsten fører med seg.

Sylvi Listhaug mistet ministerjobben etter å ha postet på Facebook at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nordmenns sikkerhet.

Er det noen i sentrale stillinger som tør å indikere at Solberg-regimet setter asylsøkeres ve og vel over nordmenns liv?

Og hvor ironisk er det ikke om flere av disse asylsøkerne havner i kommuner som har jaget hjem hytte-nordmenn?