Innreiseforbud i Sverige – men innvandringen får fortsette.

Det svenske globalist-feministiske regimet har på oppfordring fra deres herrer i EU besluttet å stoppe alle «ikke-nødvendige» reiser til Sverige. Men i likhet med det norske Solberg-regimet, sitter det altfor langt inne i deres svake sjeler å stoppe innvandring i form av personer som «har krav på internasjonal beskyttelse». Retten til asyl påvirkes ikke, melder den svenske regjeringen.

Beslutningen som skal gjelde fra 19 mars og 30 dager fremover, i første omgang, er i følge regjeringen et eksepsjonelt tiltak. Innreiseforbudet gjelder personer som forsøker å reise til Sverige som kommer fra land som ikke tilhører EØS eller Sveits.

Innreiseforbudet gjelder ikke svenske statsborgere eller personer bosatte i Sverige som skal vende hjem igjen, ei heller de som har en «særskilt grunn» for å reise til Sverige. Dette melder den svenske regjeringen gjelder diplomater, personer som skal utføre nødvendige funksjoner i Sverige, som helse og pleiepersonell, personer som transporterer inn varer, og «personer som har behov for internasjonal beskyttelse».

Retten til asyl påvirkes ikke av beslutningen.

Kommentar:

Det globalist-feministiske regimet i Sverige agerer på en måte som for mange gjør det nærliggende å tro at asylsøkeres rett til å søke asyl i velferdsstaten Sverige – fremfor trygge områder i verden utenfor hvor koronaviruset herjer – rager høyere enn svenskenes egen liv og helse.

Les også: Asylsøkere får komme inn, tross Norges «stengte grenser».

Dette kan oppfattes som en frivillig handling fra den svenske regjeringen, da Nederland har valgt en annen løsning, og stoppet all tilstrømming av asylsøkere, i første omgang i en periode på 10 dager.