Eivind Rindal, en Utøya-overlevende som er mest kjent som støttespiller for medier, og da først og fremst Adresseavisen […]