Asylsøkere premieres for kriminelle handlinger

IMMIGRASJON – Ved Sevalstunet asylmottak i Modum som drives av Vam AS premieres kriminell handling med 500 kroner ekstra i håndpenger i måneden etter at…

Annonser
Les mer... Asylsøkere premieres for kriminelle handlinger