Asylsøkere premieres for kriminelle handlinger

IMMIGRASJON – Ved Sevalstunet asylmottak i Modum som drives av Vam AS premieres kriminell handling med 500 kroner ekstra i håndpenger i måneden etter at brannvesenet i Modum i 2017 måtte rykke ut til mottaket ved et titalls ganger på grunn av falsk alarm.

Tom Gunnar Børresen i Vam AS har til Bygdeposten uttalt at «det kan se ut som om enkelte av beboerne ved mottaket nærmest utløser alarmen for moroskyld, mens andre gjør det av frustrasjon over en lang behandlingstid for dems asylsøknad.»

At falske brannalarmer som fører til utrykking kan få alvorlige konsekvenser for andre av kommunens innbyggeres liv og helse, får man lite forståelse for hos mottakets beboere.

Børre sier til avisen at de ikke har noen sanksjonsmuligheter å benytte ovenfor beboerne ved mottaket, og at selv om oppførselen er forkastelig har de blitt tvunget til å inngå en avtale med beboerne der beboerne premieres med 500 kroner ekstra i måneden for IKKE å begå en handling som kan koste kommunens andre innbyggeres liv og helse.

Etter at Rapport-X fikk høre om saken har vi vært i kontakt med beboere i Modum kommune som sier til Rapport-X at kommunen ikke bare er blitt plaget av ekstra brannutrykninger etter at mottaket åpnet, men at et like stort problemer er tyveri av sykler, og økt vold.

Enkelte av innbyggerne hevder også at de aller fleste ved mottaket umulig kan være barn, og som en kvinne vi intervjuet sa det «de er umulig barn for de fleste av dem har jo mer skjegg og hår på brystet en min mann, og han er nesten 40 år».

På spørsmål om hva de mener burde vært gjort med de som meningsløst utløser falske brannalarmer får vi til svar at man helst skulle sett at de «ble sendt dit de kom fra», og at «de umulig kan ha særlig bruk for asyl om de oppfører seg på det viset i det landet som gir dem beskyttelse».

En dame fortalte at hun mente kommunen burde rydde opp, og at man ikke burde premiere slik oppførsel, men i stedet straffe dem med «hardt kroppslig arbeid så de forstår alvoret» som hun sa det.

Kilde: bygdeposten.no

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator