Ytringsfriheten får dårligere kår når dommere tolker ord etter skjønn.

Samfunnskritikere får flere og flere utfordringer med å snakke med folk som sperrer viten med viten og vilje ute. Det er snart ikke mulig å…

Annonser
Les mer... Ytringsfriheten får dårligere kår når dommere tolker ord etter skjønn.