Er vesten styrt etter en type nasjonalsosialisme?

HISTORIE – De aller færreste av oss vet faktisk hvilken politikk nazistene faktisk stod for, og vi lærer svært lite om dette ved Norske skoler.

Det vil si at når de aller fleste norske menn og kvinner uttaler seg i forhold til nazismen så gjør de det på et utrolig tynt grunnlag som grenser til uvitenhet.

Den kunnskapen vi får angående Hitlers politiske ideologi er svært begrenset, og strekker seg nesten utelukkende til hans politiske syn på eugenikk som også kalles raselære, og vi får servert en rekke propaganda lignende argumenter til hvorfor nasjonalsosialistene var forferdelige mennesker som ville drepe så å si alt, og alle.

Med andre ord får man ikke noen informasjon om selve den politiske ideologien til nasjonalsosialistene, og hvilke visjoner de hadde for samfunnet slik man får når man lærer om andre politiske retninger som eksempelvis kommunismen.

Dette kombinert med at man nærmest blir anklaget for å være et hatefullt menneske bare man stiller spørsmål om hva nasjonalsosialistene faktisk mente rundt ulike politiske spørsmål, styrker ideen om at det her finnes noe å skjule fra myndighetenes side.

Rapport X mener derfor det er viktig å stille kritiske spørsmål til både behandlingen dette emnet får i skoleverket her i landet, og at det er viktig og oppfordre folk til selv å undersøke og gjøre seg opp en mening basert på de fakta som finnes om saken der ute.