I Sverige er det å sette hermetegn rundt ordet flyktninger sett på som en rasistisk handling

SVERIGE – Totalforsvarets forskningsinstitutt (FOI) som er en svensk statlig forvaltningsmyndighet som er underlagt Forsvarsdepartementet har nå kommet ut med en ny forskningsrapport kalt «Det hvite hatet».

I rapporten nevnes alternative medier som ikke er underlagt de store mediehusene, og som ikke holder seg til den politisk korrekte agenda som den største trusselen mot det svenske demokratiet, og sammenligner dem med rene nynazistiske organisasjoner.

Videre settes det likhetstegn ved det å sette ord som mindreårige asylsøkere, flyktninger og ensamkommende barn i hermetegn med det å komme med en såkalt hatefull ytring og rasisme.

I rapporten mener «forskerne» at det å sette mindreårige asylsøkere i hermetegn er en form for rasisme, og er en hatefull ytring da man med å sette ordet i hermetegn antyder at asylsøkeren kanskje ikke er et barn, men kan være voksen.

Man ser selvfølgelig helt bort fra de mange sakene der det er blitt avslørt at flyktninger som har oppgitt å være mindreårige i ettertid har vist seg å være fullvoksne menn, og at statistikk fra Sveriges eget helsedepartement (Rättsmedicinalverket) har vist at 3 av 4 såkalte flyktningbarn har vist seg å være over 18 år.

Du kan lese hele rapporten her…