Studie fra Satellitter viser ingen akselerasjon i global oppvarming de siste 23 åra

KLIMA – Den globale oppvarmingen har ikke akselerert temperaturstigningen i atmosfæren på mer enn to tiår, ifølge en ny studie finansiert av det amerikanske energidepartementet.

Klimaforskerne John Christy og Richard McNider ved Universitetet Huntsville i Alabama fant at ved å fjerne klimaeffekten av vulkanske utbrudd tidlig i satellittenes temperaturregistreringer viste det seg at det var nesten ingen endring i oppvarmingsraten siden tidlig på 1990-tallet.

Vi angav for 23 år siden – i vår artikkel Nature fra 1994 – at klimamodellene hadde atmosfærens følsomhet for CO2 alt for høyt,» sa Christy i en uttalelse. «Denne siste rapporten støtter denne konklusjonen.»

Christy og McNider fant at oppvarmingsraten har vært 0,096 grader Celsius per tiår etter «fjerning av vulkansk kjøling i den tidlige delen av registreringene», som «i hovedsak er den samme verdien vi fastslo i 1994 … ved kun 15 års data. ”

Christy har i mange år hevdet at klimamodellene overdriver den global oppvarming i atmosfæren, som satellitter har overvåket siden slutten av 1970-tallet, og studien er dermed sikret å bli omstridd.

Les mer…