Korstogene var en forsvarskrig mot Islamsk aggresjon

HISTORIE – I dagens politiske klima der den venstreekstreme pøbelen, og den politisk korrekte eliten setter premissene for hva man kan si og tenke, er det dessverre blitt stadig vanligere å se bort fra biologiske og historiske fakte.

Dette gjelder også når vi snakker om korstogene som benyttes som et viktig argument av venstresiden hver gang noen trekker frem den pågående islamske aggresjonen mot vesten, og vår kristne kulturarv.

Den virkelige historien rundt korstogene blir man ikke fortalt i norske skoler, men får heller fortalt en politisk korrekt versjon der man hopper over de 400 første årene av Islamsk aggresjon mot det kristne Europa.

Korstogene kom som et svar på 400 års islamsk aggresjon, og var en forsvarskrig mot de islamske hordene som hadde invadert store deler av det kristne sør-europa, og dermed truet hele den vestlige verdens eksistens.

Det at man i dag ikke blir fortalt de historiske faktaene som ledet opp til korstogene i dagens skoleverk må man se som et forsøk fra venstresiden på å fremstille den vestlige verden som like brutal og barbarisk som den islamske verden noe som ikke er historisk korrekt.

I videoen over kan dere høre Dr. Duke Pesta og Stefan Molyneux diskutere noen av problemene rundt den politisk korrekte omskrivningen av historien, og hvordan dette forsøkes brukes for å gi «hvite» kristne Europeere skyldfølelse for de angivelige «ugjerningene» våre forfedre skal ha stått bak.

Det er på tide folk begynner å stille spørsmål til denne politisk korrekte omskrivningen av historien, og krever at man på Norske skoler og universitet forholder seg til historiske fakta fremfor politisk korrekt omskrevet historie.

Kilde: Youtube