I Danmark ble det i 2016 kun født fire barn med Downs Syndrom

DANMARK – Etter at man i Danmark og Island har gjort fostervannsprøver tilgjengelig for alle foreldre har man sett en sterk reduksjon i antallet barn født med downs syndrom, og i Danmark ble det kun født fire barn med Downs syndrom.

Dette har ført til at enkelte har anklaget den Danske regjeringen for å føre en politikk for å utrydde downs syndrom noe den Danske regjeringen på det sterkeste benekter er tilfelle.

Ifølge en uttalelse fra Danmarks ambassadør i Irland til en irsk komité som skal se på endringer av Irlands abortlovgivning har ikke den Danske regjeringen noen aktiv politikk som går ut på å utrydde downs syndrom.

«I Danmark ble fire barn født med downs syndrom etter å ha blitt diagnosert ved fostervannsprøve, mens det var 20 barn som fikk diagnosen etter å ha blitt født» skrev den danske ambassadøren, Carsten Søndergaard i et brev til den Irske komiteen.

Han fortsatte med å skrive «På generelt grunnlag bør det merkes at det ikke finnes noen politikk for å utrydde Downs syndrom hos danske helsemyndigheter, men det er helsemyndighetenes plikt å gi den gravide kvinnen den beste muligheten for at hun skal ta sin egen beslutning om graviditeten».

Disse uttalelsene viser at man i Danmark ikke aktivt forsøker å utrydde Downs syndrom, men at man ikke nekter kvinner å ta ansvar for sin egen fremtid.

Rapport-X kommenterer:
Det er underlig at mange i Norge argumenterer for at det er forferdelig å abortere foster med downs syndrom, men samtidig mener det er helt greit å abortere helt friske barn dersom kvinnen mener det ikke helt passer inn i hennes hverdag å bli mor.

Det finnes en enorm dobbeltmoral her, og man kan stille seg spørsmålet om hvor mange kvinner/familier som hadde ønsket å føde et barn de viste vil bli født med downs syndrom om de selv måtte ta alle de økonomiske utgiftene rundt det å ha et barn med downs syndrom?

Kilde: lifenews.com