AP forhindret Hagens Nobelkomie drøm

carlihagen
 Foto: Scanpix

POLITIKK – Det ble i dag klart at FRP må finne seg en ny kandidat til å fylle sin plass i Nobelkomiteen etter at Stortinget stemte mot hans kandidatur med 86 ot 16 stemmer.

-Dette skjer bare fordi jeg er Carl I. Hagen sa han til pressen etter at det var klart at FRP hadde tapt dagens votering.

Hagen fortsatte med å kritisere Venstre og KRF som stemte for regelverket som nå forhindrer ham fra å bli valgt, og sa han var «skuffet over Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide som han nå trodde spilte på lag med Fremskrittspartiet.

Frps plass i Nobelkomiteen blir nå stående tom frem til de lanserer en ny kandidat som AP mener er valgbar, og Kristin Clemet (H) som i dag er vararepresentant rykker inn i Nobelkomiteen for å fylle den tomme plassen.

Rapport-X mener:

Denne saken bør få enhver politiker og FRP velger til å sperre opp øynene, og se virkeligheten for hva den er.

For den politisk korrekte eliten og den norske venstresiden spiller det ingen rolle om du har vært leder og grunnlegger av Norges tredje største parti, og nå sitter i regjeringen.

Nei for sosialistene er det kun viktig at du følger den politisk korrekte linjen og ikke på noen måter motsetter deg den sosialistiske drømmen om et multikulturelt og multietnisk Norge hvor etnisk norske mennesker er i mindretall, og der vår kristne kulturarv og verdier er blitt fjernet fra det offentlige rom.