Mordbrann forsøk rettet mot Synagoge i Sverige

SVERIGE – En gruppe muslimske menn skal ved 22 tiden Lørdag ha forsøkt å sette fyr på en jødisk synagoge som ligger i Stora Nygatan i sentrum av Göteborg.

Ifølge svensk politi skal angriperne ha forsøkt å sette fyr på synagogen ved å kaste brennende gjenstander mot synagogen hvor en gruppe jødiske ungdommer var samlet til et julearrangement.

Heldigvis greide ikke TERRORISTENE å sette fyr på synagogen, og ingen av de tilstedeværende i synagogen kom til skade.

Politiet i Göteborg har opplyst at det var rundt 10 personer som deltok i terror angrepet, og at tre av disse ble pågrepet tidlig Søndag morgen, og vil ifølge Peter Nordengard i Göteborg politiet bli siktet for forsøk på mordbann.

Svensk politi har videre gått ut med en advarsel om at trusselbildet rettet mot jøder i landet er økt etter at USA vedtok å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Rapport-X mener:

Dersom det hadde vært 10 hvite menn som hadde begått en lignende kriminell handling rettet mot en synagoge ville den politisk korrekte pressen ikke ha nøyet seg med å skrive en liten artikkel, og vi mener denne saken viser hvordan politisk korrekthet har underkastet seg Islam.

Det er derfor viktig å sette fokus på at det i denne saken var snakk om muslimske menn, som nok engang viste sitt sanne ansikt, og sitt enorme hat mot jøder enten de befinner seg i Israel eller i andre vestlige land.