Møt din fremtidige sjef: En algoritme

AI_SjefTEKNOLOGI – Uber Technologies Inc. og andre pionærer i den såkalte gig økonomien ble noen av verdens mest verdifulle private selskaper ved å bruke programmer og algoritmer til å dele ut oppgaver til en hær av selvstendig næringsdrivende.

Nå adopterer etablerte selskaper som Royal Dutch Shell PLC og General Electric Co. elementer av denne nye økonomiske modellen for sine heltidsansatte.

Bedrifter sier at de nye verktøyene gjør dem mer effektive og gir ansatte flere muligheter til å gjøre nye typer arbeid, og kunstig intelligens har også begynt å påta seg ledelsesoppgaver som tidligere har vært forbeholdt mennesker, eksempler på slike lederoppgaver er planlegging og veiledning av strategiske prosjekter.

Forskere sier at disse endringene vil kunne føre til innsnevring av enkelte lederes roller, mens for andre vil en omplassering eller oppsigelse bli resultatet.

Informasjon om GIG Økonomi
En gig økonomi er et miljø der midlertidige stillinger er vanlige og organisasjoner samarbeider med uavhengige arbeidstakere for kortsiktige engasjementer.

Kilde: wsj.com

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator