Rapport-X spør: Hva vil det si å være norsk?

Kong_sverreSAMFUNN – Det er mange som forsøker å gjøre dette til et vanskelig spørsmål selv om svaret er ganske innlysende og enkelt.

Er man etnisk norsk så er man Norsk enten man tror på nissen, jesus eller en annen guddom. Det at man har en eller annen merkelig oppfatning som ikke samsvarer med den alle andre etniske nordmenn har gjør ikke at man er mindre norsk, men det gjør at man kanskje ikke følger den norske tradisjon.

Etnisitet og nasjonalitet har i stor grad vært det samme gjennom flere tusen år, men nå har dette plutselig blitt et vanskelig spørsmål ettersom vi har fått en stor tilstrømning av fremmede etnisiteter og kulturer til landet, men det er viktig å merke seg at dette gjelder kun for den vestlige verden.

Det er ingen som stiller seg spørsmålet «hva vil det si å være pakistansk» eller «hva vil det si å være kinesisk?»

Hvor mange tror virkelig at kinesere flest vil anse en hvit kristen mann for å være kinesisk bare fordi han snakker kinesisk eller fordi han har et kinesisk pass?

Jeg tror de aller fleste vil være enige i at det er veldig få, og at de fleste vet at grunnet det nesten ikke finnes hvite som vil flytte og bli statsborgere i såkalte ikke vestlige land finnes folk som vil av ren politisk korrekthet vil si at «jo de ville anse en hvit med kinesisk pass for å være en kineser».

Faktum er at det pågår et såkalt «ethnocide» rettet mot hvite europeere fra myndighetenes side, der målet er å utvaske europeisk identitet og historie i så stor grad at hvite ikke lengre føler de har noen som knytter dem sammen som folk, og det dermed blir lettere for den politisk korrekte eliten å fylle Europeiske land med billig arbeidskraft fra den tredje verden.

Man ser til stadighet at det stilles spørsmål til hva det vil si å være norsk, britisk, fransk osv, og at om man sier det vil si at man er av etnisk europeisk opphav (hvit) så er man rasist, og et forferdelig menneske som ikke lengre er beskyttet av FNs menneskerettigheter.

Skammelig nok er også Norges Konge med på denne utvanningen, og ødeleggelsen av Norsk kultur og historie, og sår tvil rundt hva det vil si å være en ekte nordmann.

Av denne grunn er det jeg mener Norges Konge er en fjott som burde abdisert og overlatt makten til en ekte etterkommer av et av de gamle norske kongehusene som er villig til å kjempe for bevarelsen av det norske folk og vor nordiske kultur og tradisjon!