MENNESKENE SLÅR TILBAKE: Sikkerhets Roboter angrepet, veltet og smurt inn med ekskrementer

k5-robotTEKNOLOGI – Et herberge for bortkomne dyr San Francisco har benyttet seg av sikkerhetsvakt roboten K5 til å patruljere fortauet utenfor sine fasiliteter til å jage bort hjemløse og uteliggere som har slått seg ned utenfor herberget.

K5 enheten er en robot produsert av teknologiselskapet Knightscope Inc, og har som primær oppgave å virke avskrekkende, og benytter seg av moderne teknologi for å registrere og varsle når kriminell aktivitet blir begått.

Da herberget opplevde at det ble umulig for ansatte og gjester å benytte seg av forthauget utenfor sine lokale på grunn av de hjemløses aktivitet i området, valgte de å «slippe løs» roboten på forthauget for å forhindre de hjemløses aktiviteter der.

En talsperson for SPCA (herberget) har uttalt il pressen at de den siste tiden også har opplevd en økning i kriminaliteten i området rundt herberget, og at ansatte og gjester også har følt seg utrygge, og at roboten som er utstyrt med flere kamra var ment å ha en avskrekkende effekt.

Problemet ble at de hjemløse i området har sett på roboten som en provokasjon, og ved flere tilfeller har gått til angrep på roboten ved for eksempel å velte den og eller smøre den inn med avføring.

Selv om det har oppstått enkelte konflikter mellom de hjemløse og sikkerhetsroboten har en talsperson for SPCA sagt at «roboten har vært effektiv i kampen mot kriminalitet i området med sitt nærvær».

Kilde: dezeen.com