Konspirasjonsteorien som viste seg å være konspirasjons FAKTA

USA – I 2013 mente den såkalte etablerte pressen i USA og verden over at ideen om at amerikanske myndigheter og Obama administrasjonen solgte våpen til ISIS var en konspirasjonsteori kokt opp av den «ekstreme» høyresiden i USA.

Nå fire år senere kommer de samme medieorganisasjonene ut med såkalte «avsløringer» om hvordan store mengder amerikanske våpen solgt via CIA i samarbeid med USAs allierte hjalp den raske oppbyggingen av ISIS.

Det er en studie utført av organisasjonen Conflict Armament Research (CAR) som har hovedkvarter i Storbritannia mediehusene viser til når de nå kommer med sine nye oppsiktsvekkende avsløringer.

CAR som har flere etterforskere utplassert i Midtøsten har undersøkt våpen konfiskert av terror organisasjonen ISIS, og har benyttet våpens serienummer og forsendelses merker på våpenkasser i sin etterforskning for å spore opp hvor våpnene kommer fra, og hvem som har solgt dem.

Det er ved hjelp av denne etterforskningen CAR allerede i 2013 og 2014 fant at store deler av den Islamske Statens avanserte våpensystemer og andre konvensjonelle våpen helt klart stammet fra USA og andre land i Vesten.

I sin rapport skriver RAC følgende «Forsyninger av materiell til den syriske konflikten fra utenlandske parter – spesielt USA og Saudi-Arabia – har indirekte at man tillot IS å skaffe betydelige mengder anti-pansret ammunisjon,» og «Disse våpnene inkluderer anti-tank våpen og flere rakettsorter med tandem-stridshoder, som er designet for å beseire en moderne reaktive rustningen.»

Rapporten avslører videre at en våpenforsendelse med avanserte missilsystemer i et tilfelle byttet hender fra amerikansk etterretning til «moderate» syriske grupper, og til ISIS innen en to måneders periode, og selv om rapporten nå fremkaller sjokk og forvirring blant politisk korrekte journalister, har den samme gruppen etterforskere publisert lignende funn og konklusjoner som går år tilbake i den syriske konflikten.

Et eksempel er en CAR rapport fra 2014 der etterforskerne fant ut at anti-panser raketter som CIA kjøpte på Balkan for å bevæpne såkalte syriske rebeller i 2013 hadde funnet veien til ISIS terrorister.

Og da nyheten om rapporten fra Defence Intelligence Agency i 2012 ble fremlagt, som beskrev det de kalte en «Salafist-stat» eller «en islamsk stat» som en strategisk ressurs eller buffer i Syria som kunne brukes av den vestlige koalisjonen «for å isolere det syriske regimet «, valgte de amerikanske politisk korrekte mediene å kalle rapporten en » konspirasjonsteori » til tross for de klare beviset i en amerikansk militær etterretningsrapport som ble gjort tilgjengelig for offentligheten.

Store amerikanske mediehus som «The Daily Beast, CNN osv.» kalte rapporten på den tiden for oppspinn og konspirasjonsteorier fremmet av ekstreme elementer på høyre og venstresiden i USA, og så helt bort fra de faktiske funnene i CARs rapporter.

Kilde: zerohedge.com