Krigen på Balkan var en islamsk TEST invasjon av Europa

islamvskristendomHISTORIE – Etter oppløsningen av Jugoslavia og de mange borgerkrigene som fulgte i kjølevannet så islamske krefter at det nå hadde åpnet seg en mulighet for en ny «invasjon» av islam til vesten og man startet en prøvekrig i Kosovo for å se hvilke reaksjoner man ville få fra Europeernes side på muslimers krav om en egen islamsk stat i Europa.

Som de aller fleste kjenner til svarte den politisk korrekte venstrevridde eliten i Europa på muslimenes krav om en islamsk stat i Europa med å bombe Serbia for å ha forsvart sin over 400 år lange rett på landområdet Kosovo, og for å ikke ha føyd seg etter den politisk korrekte islamvennlige politikken de fleste europeiske ledere på den tiden adopterte.

Muslimene så dermed at Europeiske ledere, og en stilltiende europeisk befolkning nedtynget av skyldfølelser etter å ha blitt bombardert i årevis med venstreekstrem propaganda om hvor intolerante og rasistiske de er nå var villige til å ofre egen kultur, land og sine barns fremtid på alteret for politisk korrekthet.

Så gjennom store pengegaver, og økonomisk bistand til den politisk korrekte eliten i vesten via land som Saudi Arabia og de arabiske emirater startet muslimene sin stillferdige invasjon via vestens asyl- og immigrasjonssystem med stor hjelp fra en korrupt politisk korrekt elite i vesten.

Som både den nå avdøde libyske diktatoren Muammar Gaddaffi og lederen for det muslimske brorskap har uttalt så trenger ikke muslimene starte noen krig mot vesten så lenge de kan invadere vesten med barnevogner.

Denne kommentaren viser klart hvordan muslimer tenker og hva som er hovedårsaken bak den enorme immigrasjonen fra islamske land til vesten, og hvorfor muslimer som kommer til vesten velger å bevare sin egen kultur og tradisjon fremfor å la seg integrere i de vestlige samfunnene de bosetter seg i.

At vanlige folk enda ikke har fått opp øynene for hva som er i ferd med å skje med våre vestlige demokratier som et resultat av demokratiets stadige etterstrebe etter å tilpasse seg islam og de anti-vestlige, anti-demokratiske kreftene som nå åpenlyst forfekter en såkalt politisk korrekt agenda er helt utrolig.

Vesten og Europa trenger nå en kristen «hærfører» som kan ta opp kampen for vårt vestlige demokrati, og vår felles europeiske kristne kulturarv.

Si hva du mener i kommentarfeltet under!