Nye ATB-avtaler for politiet

Foto: Wikimedia.org

POLITIKK – Politidirektoratet og tjenestemannsorganisasjonene kom i dag til enighet om nye avtaler om arbeidstidsbestemmelser (ATB) for politi- og lensmannsetaten.

Forhandlingene har pågått jevnlig siden 20.10.17. Det er fremforhandlet to avtaler hvor den ene gjelder kun for påtalejurister og den andre avtalen gjelder for polititjenestemenn og de som har vært omfattet av avtalen fra tidligere.

Avtalene har i hovedsak samme innhold som tidligere ATB, men spesielt kan nevnes at begge de nye avtaler har fått en egen vernebestemmelse knyttet til forberedelse til hovedforhandlinger og tilrettelagte avhør. Nye avtaler får ingen virkninger for de arbeidsplaner som foreligger pr i dag, selv om disse er gjort gyldige også for starten av 2018.

-POD er tilfreds med at partene til slutt kom til enighet i det som må beskrives som krevende forhandlinger, sier seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet.

På den økonomiske siden er det foretatt en endring av godtgjørelsen «Belastende unntak» som i henhold til reguleringsbestemmelsen er justert opp til kr 34.231,-. Den justerte godtgjørelsen gjøres gjeldende fra 1.10.2017. Utover dette er det ingen økonomiske endringer.

Kilde: politiet.no