Hans Lysglimt Johansen kåret til årets navn 2017

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rapport-X vil hvert år kåre en person som har utmerket seg i det Norske samfunnet til prisen «årets navn».

Dette året er valget falt på Hans Lysglimt Johansen som er partileder i det nystartede partiet Alliansen som i år deltok i sitt aller første stortingsvalg.

Rapport-X mener Hans Lysglimt Johansen har utmerket seg sterkt det siste året som partileder og samfunnsdebattant, og har i stor grad vært en pådriver og forkjemper for å få frem hvilke utfordringer det norske demokratiet i dag står ovenfor.

Han har gjennom sin åpne diskusjon og humor greid å skape et klima hvor vanskelige temaer som «innvandring», «rasisme» og «Islams innvirkning på det norske samfunn» i større grad er mulig å føre på en sivilisert demokratisk måte.

Vi mener også han fortjener prisen for å ha greid å motstå den enorme mediastormen fra de politisk korrekte mediene som ble rettet mot ham da hans parti stilte til valg på et politisk grunnlag som av enkelte ekstreme krefter på venstresiden forsøkte å kategorisere som rasistisk og fremmedfiendtlig.

Rapport-X mener det ikke er pressens oppgave å ta et politisk standpunkt, og vi anser derfor angrepene rettet mot Hans Lysglimt Johansen som ikke bare feilaktige ut fra de fakta som finnes rundt Alliansens faktiske politiske ideologi, men også ut fra det faktum at det er pressens oppgave å formidle nyheter på en så objektiv måte som mulig.

Vi gratulerer med dette Hans Lysglimt Johansen som ÅRETS NAVN i Rapport-X.