Hadia Tajik med kuppforsøk i AP

Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

De siste ukene har det stormet i Arbeiderpartiets ledelse, og det har kommet flere beskyldninger om seksuell trakassering rettet mot partiets nestleder og «arveprins» Trond Giske.

Rapport-X har gjennom kilder i partiet fått informasjon om at flere av beskyldningene som nå er rettet mot Trond Giske er del av en svertekampanje for å få han fjernet slik at Hadia Tajik kan fremmes som partiets neste leder.

Det har ifølge Rapport-X sine kilder dannet seg to «leirer» innad i partiets ledelse hvor en støtter den nåværende ledelsen med Jonas Gahr Støre og Trond Giske, mens den andre fraksjonen som hovedsakelig består av feminister ønsker å fjerne både Støre og Giske for å gi plass til Hadia Tajik som partiets neste leder.

Våre kilder forteller om en skitten maktkamp som over lengre tid har pågått innad i partiet, men hvor den feministiske fraksjonen nå under alt oppstyret rundt #metoo kampanjen så sitt snitt til å dra nytte av kampanjen og det faktum at en beskyldning om seksuelle overgrep uavhengig om de er sanne eller ikke nå er nok til å fjerne en politisk rival.

Hadia Tajik har ifølge Rapport-X lenge kjempet mot den nåværende ledelsen i partiet, og skal nå ha greid å få med seg nok av partiets ekstreme feminister til å angripe den nåværende ledelsen gjennom anklager om seksuell trakassering begått av Trond Giske.

Ifølge våre kilder skal feministene ha handlet ut fra ideen om at man gjennom anklager om seksuell trakassering og en dårlig oppfølgning av disse fra partiets nåværende ledelse sett i kjølevannet av det store mediafokuset rundt #metoo kampanjen ville tilliten til dagens ledelse kunne svekkes nok til å måtte byttes ut.

Rapport-X har blitt fortalt at de fleste av anklagene som nå rettes mot Trond Giske er usanne og at de i verstefall kan ansees for å være usømmelig oppførsel, men skal være langt fra kriminelle.

Vi har også fått informasjon om at de neste «avsløringene» som vil komme angående denne saken er beskyldninger rettet mot Jonas Gahr Støre om usømmelig oppførsel og seksuell trakassering av kvinnelige partimedlemmer.

Rapport-X vil komme med informasjon om saken etter hvert som vi får den.