Huitfeldt tok en Kevin Spacey

POLITIKK – Det har stormet rundt Arbeiderpartiets ledelse den siste uken, og det har vært rettet sterk kritikk mot lederen for arbeiderpartiets kvinnegruppe Anniken Huitfeldt etter at det ble kjent at det er rettet beskyldninger om seksuell trakassering mot partiets nestleder Trond Giske.

Kritikken mot Anniken Huitfeldt har gått ut på at hun ikke har tatt de såkalte «varslerne» på alvor, og at hun har bidratt til å beskytte Trond Giske fra anklagene som er blitt rettet mot ham.

Nå går derimot Anniken selv ut og påberoper seg offer rollen i ren Kevin Spacey stil der hun først etter å ha blitt anklaget for ikke å ta «varslene» om seksuell trakassering alvorlig selv hevder å ha vært offer for nettopp seksuell trakassering.

Anniken Huitfeldt ser dermed ut til å kopiere Kevin Spaceys forsøk på å fremme seg selv som et offer fremfor en tilrettelegger og seksuell forbryter ved offentlig å stå frem som homofil.

Anniken står ikke frem som homofil, men det at hun nå hevder å selv ha vært utsatt for seksuell trakassering fremstår mer som et dårlig forsøk på å rette oppmerksomheten bort fra hennes angivelige mangel på handling i forhold til de pågående varslingssakene i arbeiderpartiet.

Hva mener du? Gi din kommentar i vårt kommentarfelt.

Kilde: ABCNyheter.no